Særlig bistand

Blinde passagerer med førerhunde

Blinde passagerer kan ledsages af en førerhund i kabinen, forudsat at hunden er i snor og bærer mundkurv.

Hunden må ikke optage en siddeplads og må ikke blokere midtergangen. Når det er nødvendigt, skal tilladelser indhentes for indrejse i transitland og/eller destinationsland.

Primera Air er ikke ansvarlig, hvis en førerhund nægtes indrejse eller passage gennem et land.

Kørestole

Denne service tilbydes passagerer, der har vanskeligt ved at komme til eller fra flyet.

Oplys venligst dit rejseselskab, hvis der er behov for kørestolsassistance, og angiv, om du rejser med din egen kørestol, og om denne er elektrisk.

Ekstra ilt

Primera Air politik om transport og levering af ilt er som følger:

  • Passagerer er ikke tilladt at bære deres egen forsyning af ilt ombord.
  • Primera Air er ude af stand til at levere ilt til passagerer med kendte behov for dette.
  • Der findes en nødforsyning af ilt ombord til uplanlagt brug, og denne er ikke for passagerer med kendte behov.

Bærbare ilt-koncentratorer

Bærbare ilt-koncentratorer (POC) indeholder som sådan ikke ilt ; de koncentrerer bare ilten i omgivelserne. Derfor bør de ikke forveksles med iltflasker/-cylindre! Under de europæiske forordninger, kræver POC´er ikke godkendelse, for at blive taget med og anvendt om bord. Da POC´er indeholder batterier, falder de ind under definitionen af bærbart elektronisk udstyr (PED´er).

Brugen af bærbare iltkoncentratorer er tilladt under flyvningen. I overensstemmelse med EUs forordninger, behøver medicinsk udstyr, som er nødvendigt for at understøtte fysiologiske funktioner (fx. POC´er) ikke at være slukket under nogen faser af flyvningen.

Under taxi-kørsel på jorden, start og landing, skal enheden være:

  • Anbragt som håndbagage i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer, eller
  • Hvis brugeren kræver at enheden betjenes under de ovennævnte faser af flyvningen, skal enheden være anbragt på en sådan måde, at den ikke begrænser andre passagerers adgang til eller brug af enhver nødudgang eller almindelig udgang eller midtergange i kabinen

Passagerer der ønsker at medbringe deres egen mobile iltkoncentrator skal:

  • kontakte Primera Air Call Centre mindst 48 timer før den planlagte afgang,
  • være i besiddelse af et medicinsk certifikat / lægeerklæring, der bekræfter at passageren kan betjene enheden og oplyser det nødvendige omfang af brugen under flyvningen og
  • underrette kabinepersonalet ved ombordstigning

Følgende begrænsning gælder for fly, der afgår fra eller ankommer til USA: enheden skal være godkendt af FAA og stå opført på følgende hjemmeeside https://www.faa.gov/about/initiatives/cabin_safety/portable_oxygen/

TroelsAndersenSærlig bistand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *