Farligt gods

Farligt gods er artikler, der kan udgøre en risiko for sundheden, sikkerheden og miljøet. Derfor er transport af visse artikler med fly begrænset ved lov. Passagerer bør læse nedenstående omhyggeligt og sikre sig, at artiklerne ikke er den del af denne begrænsning og søge yderligere oplysninger, hvis man er i tvivl. Primera Air vil rapportere ethvert forsøg på transport af forbudte artikler til myndighederne.

Følgende artikler er klassificerede som farligt gods og er FORBUDTE at medtage i passagerernes bagage. TAG IKKE med ombord på flyet:

 • Sprængstoffer – Omfatter men er ikke begrænset til: Fyrværkeri, nødblus, osv.
 • Gasser – Omfatter men er ikke begrænset til: Tåregas, peberspray, butan-/propan-gasbeholdere til campingblus mv.
 • Brandfarlige væsker – Omfatter men er ikke begrænset til: benzin, maling, osv.
 • Brandfarlige faste stoffer – Omfatter men er ikke begrænset til: lightere, tændstikker der kan tændes overalt mv.
 • Oxiderende stoffer – Omfatter men er ikke begrænset til: blegemidler, peroxider, gødning, osv.
 • Giftige og infektiøse stoffer – Omfatter men er ikke begrænset til: Pesticider, medicinsk og klinisk affald mv.
 • Radioaktivt materiale – Omfatter men er ikke begrænset til: Materiale til medicinske forskningsformål osv.
 • Ætsende stoffer – Omfatter men er ikke begrænset til: Batterisyre, kviksølv osv.
 • Tøris – Ikke mere end 2,5 kg per person.
 • Små gas- eller luftflasker til medicinske formål – Hver cylinder må ikke overstige 5 kg og ventiler skal beskyttes, for at forhindre utilsigtet udslip af indholdet.
 • Selvudløselige redningsveste med lille kuldioxidcylinder – Ikke mere end to ekstra cylindre kan transporteres.
 • Kørestols-/mobilitetshjælpemidler med ikke-spildbart batteri – Kun som indtjekket bagage. Det skal være muligt at frakoble batteriet (manuelt eller på anden måde) for at forhindre utilsigtet aktivering eller kortslutning.
 • Kørestols-/mobilitetshjælpemidler med ikke-spildbart batteri – Kun som indtjekket bagage. Det skal være muligt at frakoble batteriet (manuelt eller på anden måde) for at forhindre utilsigtet aktivering eller kortslutning.
 • Campingblus og brændstofcontainere, der har indeholdt brandfarligt flydende brændstof – Kun som indtjekket bagage. Alt brændstof skal være helt tømt. For at sikre, at der ikke er nogen brændstofrester skal blussene drænes i mindst en time og derefter efterlades åbne i mindst 6 timer, så alt resterende brændstof fordamper.
 • Tørtransport (isoleret emballage, der indeholder nedkølet flydende nitrogen) – Designet af emballagen skal være således, at den ikke tillader opbygning af tryk og ingen nedkølet flydende nitrogen frigives, uanset pakkens orientering.

Følgende elementer kan tages med ombord på flyet, uden varsel, hvis følgende begrænsninger overholdes:

 • Elektroniske cigaretter – skal bæres i håndbagagen, hvor eventuelle problemer kan afbødes, og ikke i indtjekket bagage. Det er forbudt at ryge elektroniske cigaretter ombord på flyet
 • Alkoholholdige drikkevarer – ikke over 70 % vol, op til 5 liter per person. Bemærk: Lufthavnens sikkerhedsmæssige restriktioner for væsker i håndbagage kan være mere restriktive.
 • Aerosoler – Inklusive hårspray og andre toiletartikler. Hver artikel må ikke overstige 0,5 liter og der må højst medtages 2 liter per person.
 • Sikkerhedtændstikker eller lightere – Forudsat at tændstikker/lighter bæres på ens egen person (ikke i kabine-bagagen eller i den indtjekkede bagage). Tændstikker der kan tændes overalt, lightere med flydende brændstof og genopfyldningsflasker til lightere må ikke tages med ombord på flyet.
 • Gasdrevne krøllejern – Forudsat at sikkerhedsdækning er sikkert monteret over varmelegemet. Gas-genfyldningsemballager er ikke tilladte.
 • Mindre klinisk termometer der indeholder kviksølv – Forudsat at det opbevares i et specielt beskyttende etui, for at forhindre brud.

Bærbare elektroniske enheder

 • Bærbare elektronisk enheder som er placeret i indchecket bagage, skal være helt slukket og effektivt beskyttet mod utilsigtet aktivering. For at sikre at enheden aldrig tændes under transport, skal man slukke eller deaktivere alle programmer, alarmer eller forudindstillede konfigurationer, der kan aktivere enheden.
 • Bærbare elektroniske enheder som er placeret i indchecket bagage, skal være beskyttet mod beskadigelse med egnet indpakning eller hylster, eller ved at man placerer dem i en solid pose, som er beskyttet af passende polstring (f.eks beklædning).
 • I tilfælde hvor bærbare elektroniske enheder ikke kan placeres i indchecket bagage og derfor placeres direkte i lastrummet (f.eks bærbare elektroniske enheder der indsamles ved gaten), skal ovennævnte krav opfyldes.
 • Transport af ekstra batterier, powerbanks og bærbare elektroniske enheder til rygere (f.eks e-cigaretter, damp-cigaretter) i indchecket bagage er i øjeblikket forbudt ifølge de tekniske instruktioner fra ICAO. Hvis disse elementer flyttes fra kabinen til lastrummet, skal passagererne derfor sikre, at de fjernes fra deres bagage.

Vigtige oplysninger om SAMSUNG GALAXY NOTE 7

På grund af flere hændelser og alvorlige sikkerhedshensyn beder vi dig om IKKE at bruge din SAMSUNG GALAXY NOTE 7-smartphone under flyveturen samt om IKKE at opbevare den i indtjekket bagage. Du kan tage enheden med ombord på din Primera Air-flyrejse, sålænge den ikke er TÆNDT (heller ikke på flytilstand). Primera Air sætter altid passagerernes sikkerhed først og beder derfor passagererne om at rette sig efter vores krav.

Sådan rejser du med litiumbatterier: 
Primera Air overholder IATAs retningslinjer for transport af litiumbatterier.

Hvis du ønsker at medbringe bagage udstyret med litiumbatterier (ud over knapcellebatterier), skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis bagagen skal tjekkes ind, skal litiumbatteriet fjernes fra bagagen og medbringes i kabinen, eller
 • bagagen skal medbringes i kabinen.
 • “Smart bagage” indeholdende litiumbatterier, der ikke kan fjernes, som er beregnet til opladning af andet udstyr, kan ikke tjekkes ind.

Vigtigt:Ekstra litiumbatterier må ikke medbringes i indtjekket bagage – skal bæres i håndbagagen. Det er ikke tilladt at medbringe balancekøretøjer (for eksempel hoverboards, solo wheels m.m.), der kører på litiumbatterier, da det har vist sig, at mange af dem har alvorlige sikkerhedsbrister.
Beskadigede, defekte eller tilbagekaldte lithiumbatterier eller enheder må ikke tages med ombord på Primera Airs fly.

TroelsAndersenFarligt gods

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *